www.7plus1.nl

7+1 Ontmoetingen

Ontmoetingen en verhalen

In een kerk komt het aan op ontmoetingen. De Covid-19 pandemie maakt dat alleen maar duidelijker. Het voelt onwerkelijk om tijdens een lock-down geloofsgemeenschap te zijn zonder ontmoetingen. Met mensen, maar daarin en daarbij ook met de Eeuwige. Kerk en kerkdiensten zijn er om daar ruimte en tijd voor te bieden. Er open voor te staan, erdoor geraakt te worden.

Geloofsgemeenschappen zijn zich meer en meer van het belang ervan bewust. Dus zochten zij naar mogelijkheden om ontmoetingen te stimuleren en uit te diepen. Te beginnen in het leven van alledag, met deelnemers van alle leeftijden. Tientallen kerkelijke gemeenten in Protestants Nederland deelden hun ervaringen.

Essentieel daarbij is
– geloof dat verhalen van ontmoetingen uit de meer dan drieduizend jaar oude geloofstraditie, mensen in de 21-e eeuw veel te bieden hebben.
******************************– oprechte interesse voor wat er leeft in hoofden en harten van mensen.

******************** *******************
Uitgave Boekencentrum, ontwikkeld door Peter Hendriks, wijkpredikant
in Apeldoorn en Hengelo
en in samenwerking met vele tientallen deelnemers, collega theologen en dienstencentrum van de Protestantse Kerk.
Zo in de serie 7+1 ontmoetingen in de geloofscursus Ontmoetingen met God.
Voor jongeren speciaal de serie 7+1 Toppers van Geloven.
Voor alle leeftijden als vervolg de serie 7+1 Tegels en Screensavers.
Steeds met deelnemersboeken, handreikingen voor groepsleiders en digitale extra’s als korte films op dvd.
Voor tieners is er de catechese-werkmap Mensen zoals jij.
Aan de basis liggen projecten als Geloof ligt op straat (een speciaal bezoekproject), het Hemels Gelag en het Hoge Huis (bijzondere kerkdiensten).

Goed om deze ervaringen na de lockdown periodes weer op te pakken en uit te breiden.Zie de tabs in het menu
voor info over boeken en ander materiaal,
in herdruk, print-on-demand of digitaal.
***********************