Verkrijgbaarheid materiaal

********************
Mensen zoals jij
Ontmoetingen met mensen in de Bijbel midden in het leven (3-e oplage)
Interactief catechesemateriaal rondom actuele thema’s van jongeren. Voor verrassende ontmoetingen met elkaar en met bijbelse personen. Snel, diep en op belevingsniveau. Gericht op jongeren van 14 jaar en ouder, maar ook 12 en 13 jarigen kunnen met veel van de thema’s goed uit de voeten. Tijdens het gesprek wordt een bijbels persoon geïntroduceerd, die verrassend actueel blijkt te zijn en inspirerend. Een voorbeeldfiguur. Jongeren zijn er enthousiast over en noemen het “het mooiste uur van de week”. Ook in groepen met ouderen is er goed mee te werken, zelfs met compleet dagprogramma, als extra in een serie 7+1. Losbladig, mooi uitgevoerd boekwerk met achtergronden, toelichtingen en dertien uitneembare afleveringen rondom personen uit het Eerste Testament.
> Bestellen via mensenzoalsjij@7plus1.nl, onder vermelding van naam, adres en postcode. Kostprijs € 29,50. Verzendkosten € 3,-.¶
********************

Mensen zoals jij    Aanvullingen
rondom mensen uit het Tweede Testament 
Set van twaalf afleveringen die in kunnen worden gevoegd in het boekwerk Mensen zoals jij

Bestellen via mensenzoalsjij@7plus1.nl, onder vermelding van naam, adres en postcode. Kostprijs: € 17,50, verzendkosten € 3,-.
********************
Mensen zoals jij   Boekje met leesteksten 
Eerste Testament   
Het is belangrijk dat deelnemers aan Mensen zoals jij beschikken over een boekje met leesteksten.
Bestellen via mensenzoalsjij@7plus1.nl, onder vermelding van naam, adres en postcode.
Kostprijs per boekje: € 1,40. 
Voor bestellingen van aanvullingen en leesteksten wordt € 3,- verzendkosten per zending berekend. 
********************
Mensen zoals jij        Boekje met leesteksten 
Tweede Testament   
Bestellen via mensenzoalsjij@7plus1.nl, onder vermelding van naam, adres en postcode.
Kostprijs per boekje: € 1,40. 
Voor bestellingen van aanvullingen en leesteksten wordt € 3,- verzendkosten per zending berekend. 
********************
Tegels en Screensavers
Bijbelse geloofsteksten voor elke week

Iedereen kent ze. Tegels met aansprekende geloofsteksten of levenswijsheden. Soms wat gedateerd. Tegenwoordig gebruiken we dat soort teksten wel als screensaver. In dit boek komt Peter Hendriks met 52 soortgelijke, kernachtige teksten, maar dan voor mensen van de 21e eeuw. Voor elke week één tekst, een jaar lang. Hij licht bovendien ieder tekst toe, waarbij het leven van alle dag kort en krachtig koppelt aan de rijke, Bijbelse geloofstraditie. Deze teksten zijn ontstaan in series gesprekken met deelnemers van de meest uiteenlopende leeftijden, van twaalf tot tachtig jaar. Het waren verrassende ontmoetingen. De neerslag hiervan staat in het boek. Het is bedoeld voor persoonlijke bezinning, maar kan ook voorgelezen worden of besproken in een groep.

> Bestellen via basiscursus@7plus1.nl, onder vermelding van naam, adres en postcode. Kostprijs € 12,50, grotere bestellingen (meer dan vijf exemplaren) € 9,- inclusief verzendkosten.
*******************
7+1 Basiscursus Geloven met Tegels en Screensavers          Handleiding met kaarten

Een vervolgcursus, in combinatie met het boek Tegels en screensavers. Centraal in deze cursus staan 52 kaarten met evenzoveel kernachtige spreuken over God, geloof en bijbel. Door middel van een uitgewerkte groepsmethode kunnen deze spreuken leiden tot diepgravende persoonlijke gesprekken en verdieping. Hierbij is deze methode ook een uitstekend middel om het geloofsgesprek in de gemeente te voeren.     
In deze Handleiding een heldere en inspirerende instructie voor kringleiders die met deze vervolgcursus aan de gang willen. Daarnaast is een uitneembare set van 52+1 kaarten met ‘Tegels en Screensavers’ opgenomen. Deze corresponderen met het boek Tegels en Screensavers, Bijbelse geloofsteksten voor elke week. Door de eenvoud in het gebruik ervan, brengt deze Handleiding het organiseren van een tweede ronde van de 7+1 Basiscursus Geloven binnen ieders bereik. De kaarten in de handleiding vormen ook voor catechese als een veelzijdig instrument.
Bestellen via basiscursus@7plus1.nl, onder vermelding van naam, adres en postcode.                 
Kostprijs: € 18,–, inclusief verzendkosten.
********************
Kaarten met Tegels en Screensavers  
  52+1 losse kaarten
De kaarten achter in het boek 7+1 Basiscursus Geloven met Tegels en Screensavers zijn ideaal voor gebruik in groepen. Ze kunnen op vele manieren worden toegepast, en zijn daarom ook los, als complete set van 52+1 kaarten, verkrijgbaar. Ideaal voor gesprekken in meerdere groepen tegelijk. Zijn ook als ansichtkaart te gebruiken.
Bestellen via basiscursus@7plus1.nl, onder vermelding van naam, adres en postcode.                
Kostprijs per set: € 6,–, inclusief verzendkosten.
********************
Ontmoetingen met God                           (3-e druk)
Een Basiscursus Geloven in 7+1 stappen

Zonder geloven kun je niet. Zonder ontmoeting met God ook niet. We zien overal hoe mensen ernaar op zoek zijn, ook binnen de kerk, in eigen ervaringen en in ervaringsverhalen van anderen. In Ontmoetingen met God wil Peter Hendriks helpen bij dit zoeken naar God. Hij doet dat door in gemakkelijk leesbare hoofdstukken alle hoofdthema’s van geloven te behandelen. Met vooral veel verhalen uit de geloofstraditie. Als hulp voor mensen die daar hun eigen weg in willen vinden. Ontmoetingen met God kan een eerste kennismaking zijn met geloven, maar kan ook gelezen worden als vernieuwing, een upgrade, of ter verdieping. Ontmoetingen met God is onderdeel van een basiscursus geloven, maar kan uitstekend los daarvan gelezen worden. De basiscursus omhelst 7 + 1 ontmoetingen, die steeds worden gestart met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een pakkende inleiding en een groepsgesprek. Het boek is ook als e-boek verkrijgbaar.
Een hoofdstuk bekijken

Boek bestellen bij Boekencentrum     
Bestellen e-boek        
********************
DVD Ontmoetingen met God              (2-e oplage)
De dvd bij de cursus bevat zeven korte films waarin de kijker kennis maakt met het christelijk geloof. De films kunnen worden gebruikt als inleiding op de bijeenkomsten van de 7+1 Basiscursus Geloven. Ze sluiten inhoudelijk aan bij de hoofdstukken van de verschillende boeken bij de cursus. Ze kunnen dus op elk gewenst moment worden ingezet. Bij de dvd worden verschillende mogelijkheden aangegeven om met de films te werken, ook in jongerengroepen.

Bestellen via basiscursus@7plus1.nl, onder vermelding van naam, adres en postcode. 
Kostprijs: € 12,50, inclusief verzendkosten.
********************
7+1 Basiscursus Geloven                         (3-e druk)
Handleiding met cd-rom

Deze handleiding biedt instructie en informatie aan cursusleiders van de basiscursus geloven Ontmoetingen met God. In de handleiding licht de auteur de achtergronden en de opzet van de cursus toe. Daarnaast worden de bijeenkomsten kort doorgenomen en ontvangt de cursusleider adviezen voor het houden van de inleidingen en het leiden van de gespreksgroepen. Voor iedere bijeenkomst worden ‘oppakkers’ aangereikt. Dat zijn ideeën, vragen en stellingen om het gesprek op gang te brengen. Tevens bevat de handleiding een cd-rom met een power-point-presentatie voor iedere avond. Deze presentaties bestaan uit (details) van kunstwerken die aansluiten van het thema van de bewuste bijeenkomst. Een onmisbaar instrument voor de cursusleiders van de ‘basiscursus geloven in 7+1 stappen’.

Alleen in digitale vorm verkrijgbaar.
Bestellen via basiscursus@7plus1.nl, onder vermelding van naam, adres en postcode.   Kostprijs € 7,50            
********************
Toppers van geloven
Een Basiscursus Geloven voor jongeren

In Toppers van Geloven gaat Peter Hendriks kort en helder in op 7+1 topthema’s van het christelijk geloof. Hij doet dit aan de hand van verhalen over God en ontmoetingen met God. Verhalen over mensen uit de bijbel, over hoe zij geloofden en hoe wij geloven, in het leven van alle dag, nu en later. Op elke bladzijde proef je het enthousiasme voor wat het christelijk geloof biedt en met je doet. Om te lezen met anderen, of gewoon voor jezelf.   De 7+1 onderwerpen die aan de orde komen, zijn dezelfde onderwerpen als in de basiscursus voor volwassenen, die eerder verscheen onder de titel Ontmoetingen met God, een basiscursus geloven met bijbelse verhalen. Met Toppers van Geloven kun je als jongere zelf aan de slag. Samen met andere jongeren, in echte ontmoetingen.

Bestellen via basiscursus@7plus1.nl, onder vermelding van naam, adres en postcode. 
Kostprijs: € 15,–, inclusief verzendkosten.
********************
7+1 Basiscursus Geloven voor jongeren 
Handleiding met cd rom (2-e druk)

In vervolg op het boek Ontmoetingen met God ontwierp Peter Hendriks een cursus met dezelfde opzet voor jongeren, met als belangrijk onderdeel het boek Toppers van geloven. Deze basiscursus voor geloven voor jongeren behandelt weliswaar dezelfde thema’s als de volwassenencursus, maar heeft verder een geheel eigen invulling, gericht op jongeren. Deze eigen invulling is uitvoerig verwoord en toegelicht in de handleiding. Hierin is per onderwerp/avond aangegeven wat aan de orde moet komen, hoe en met welke middelen. Een onmisbaar instrument voor wie deze basiscursus wil organiseren. Aan de handleiding is een cd-rom toegevoegd met per onderwerp een powerpoint-presentatie.

Bestellen via basiscursus@7plus1.nl, onder vermelding van naam, adres en postcode.   
Kostprijs: € 18,–, inclusief verzendkosten. 
********************
Geloof ligt op straat                         (2-e druk)
Een verkenning naar spiritualiteit in parochie en gemeente


We praten steeds minder met elkaar, of het nu gaat om ‘even kletsen’ of om een diepgaand gesprek. Dat is verlies. Door minder te praten, helpen we elkaar ook minder. We geven elkaar geen raad en vinden geen luisterend oor bij belangrijke levensvragen. In de Apeldoornse wijk ‘De Maten’ gingen honderd wijkbewoners, kerkleden en parochianen, wel in gesprek met de mensen om hen heen. Zij bezochten zo’n 700 bewoners in de wijk met vragen als: Wat houdt je bezig? Welke gebeurtenissen zijn van invloed geweest op je kijk op het leven, je geloof of je ongeloof? Welke betekenis zou de kerk daarin voor je kunnen hebben? Geloof ligt op straat bevat de neerslag van deze gesprekken. Door de uitgebreidheid van het onderzoek en het karakter van de wijk waarin het plaatsvond, geeft de uitkomst een uitstekend beeld van geloof en spiritualiteit in een gemiddelde Nederlandse stadswijk. Dit voor Nederland unieke project is geïnitieerd door Peter Hendriks, vele jaren wijkpastor in ‘De Maten’ in Apeldoorn. Hij zocht daarbij aansluiting bij de gespreksmethode van dr. A.J. Baart: er wordt niet geënquêteerd of geïnterviewd, maar ‘verkend’. De mensen die bezocht worden, bepalen zelf de gespreksthema’s. Uitgangspunt is dat er naar hen geluisterd wordt. Het ‘bezoekproject’ was onderdeel van een gemeenteopbouwplan. Daarom bevat dit boek naast een neerslag van de gesprekken ook een praktisch deel voor gemeenten of parochies die met eenzelfde project aan de gang willen. Er wordt ingegaan op het hoe en waarom van een dergelijk project, compleet met stappenplan, cursus en modellen.

Alleen in digitale vorm verkrijgbaar.
Bestellen via basiscursus@7plus1.nl, onder vermelding van naam, adres en postcode.   Kostprijs € 7,50          
*******************
Het Hemels Gelag
Vernieuwend vieren tot op de bodem

‘Kerk is kerkdienst en kerkdienst is knudde. Maar we geloven wel! We willen beleving. We willen ontmoeting. En daar willen we ons voor inzetten ook!’ Door zulke opmerkingen van jongeren ontstond in Apeldoorn Het Hemels Gelag. Een ongewoon gewone kerkdienst ‘tussen kroeg en kerk’, twee keer per maand, al zeven jaar lang, voor en door jongeren. Ze stellen er vragen aan elkaar, aan een gast, aan zichzelf. Zij vertellen persoonlijke verhalen, gebaseerd op bijbelteksten. Ze tasten van alles af om vervolgens stil te worden, tot op de bodem te gaan en God te ontmoeten. Peter Hendriks, vele jaren wijkpredikant in Apeldoorn, zocht met dit liturgisch concept naar een logisch vervolg op bezoekprojecten als Geloof ligt op straat. Tom Schoemaker was er als jeugdwerkadviseur vanaf het begin bij betrokken. In dit handboek beschrijven zij de opzet en de achtergronden. Compleet met modellen, stappenplannen, theologische reflectie en gesprekken met jongeren: ‘Ik denk dat ik zonder “Het Hemels Gelag” mijn geloof vaarwel had gezegd.’ Inmiddels vindt dit type vieringen in veel plaatsen navolging.

Bestellen via basiscursus@7plus1.nl, onder vermelding van naam, adres en postcode.                 Kostprijs: € 15,–, inclusief verzendkosten.