Ontmoetingen met God

7+1 Bijeenkomsten

Een cursus met zeven bijeenkomsten van drie uur. Daarnaast is er een langere bijeenkomst van vijf of zes uur, één dag dus. De zeven normale bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Dat was zo ook gewoonte in de eerste christelijke gemeenten. Na een dag hard werken is het goed eten samen. Daarna wordt er een inleiding gehouden over een van de hoofdthema’s van geloven. Bij voorkeur niet ingewikkeld, wel authentiek. Zo is het in de geloofstraditie altijd gegaan: mensen vertellen elkaar hun verhalen van ontmoetingen. De inleider laat op een boeiende en prikkelende manier iets zien van zichzelf, als lid van de plaatselijke geloofsgemeenschap. In groepjes wordt daarover doorgesproken. Wat pak je als luisteraar naar zulke verhalen er voor jezelf van op? Aan het eind komen de deelnemers weer bij elkaar om de bijeenkomst af te sluiten met het zingen van een lied, onderbroken door stilte en gezamenlijk gebed. Dit maakt de bijeenkomsten tot een soort viering.

Ontmoetingen

De opbouw van de bijeenkomsten roept herinneringen op aan de Agapè bijeenkomsten zoals die in sommige Protestantse Kerken en Rooms Katholieke parochies al enkele tientallen jaren worden gehouden. Ook daar een gezamenlijke maaltijd, met een gesprek over geloofsonderwerpen. Hetzelfde zien we gebeuren in de Alpha cursussen. Bij de 7+1 Basiscursus Geloven wordt geprobeerd de hoofdthema’s van geloven op een open wijze ter sprake te brengen. De ontmoeting staat centraal. Ontmoeting met elkaar, ontmoeting met meer dan drie duizend jaar geloofstraditie, en ontmoeting met God. Het gaat erom dat de deelnemers tot eigen geloofskeuzes kunnen komen. En kunnen groeien naar een eigen gelovige identiteit.