Verkenning Geloof ligt op straat

Een verkenning naar spiritualiteit in parochie en gemeente

De 7+1 Basiscursus geloven is ontstaan als vervolg van bezoekprojecten onder gemeenteleden en parochianen. Op veel plaatsen in Nederland zijn al dergelijke kortlopende projecten gehouden. Mensen komen bij elkaar op bezoek, en aan de hand van eenvoudig te hanteren materiaal ontstaan echte ontmoetingen. In het boek Geloof ligt op straat wordt dit verder uitgewerkt.
Zo’n bezoekproject kan gedaan worden met en onder volwassenen, maar er zijn ook veel en goede ervaringen opgedaan met en onder jongeren.
****************

Het gaat daarbij om huisbezoeken in de vorm van een verkennend gesprek. Daarbij kiest niet de bezoeker, maar de bezochte de thema’s van het gesprek. De bezoeker brengt dus geen eigen thema’s in, maar probeert de bezochte te stimuleren de eigen thema’s uit te diepen.

De startvraag is: ‘Wat houdt je op dit moment het meest bezig?’ Na verloop van tijd komt er een wending in het gesprek met de vraag: ‘Wat doet dit met uw kijk op het leven en waar hebt u daarbij steun gevonden voor uw kijk op het leven?’ Omdat de bezoeker op dat moment opeens sturing geeft aan het gesprek, moeten de te bezoeken mensen daarvan te voren op de hoogte zijn. Geen verborgen agenda’s dus.

Van de gesprekken wordt een anoniem verslag gemaakt, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de bezochte. Aan het eind krijgt de bezoeker uitdrukkelijk ruimte om eigen ervaringen en meningen in te brengen. Het gesprek wordt daarmee een dialoog: de rollen in het gesprek zijn dan gelijk. Dat gebeurt door zinnen als: ‘ik heb u dit of dat horen zeggen, zelf heb ik wel eens ervaren…’, of  ‘zelf heb ik wel eens het gevoel …’, of ‘zelf denk ik wel eens … .‘ In het verslag wordt dit deel van het gesprek niet verwerkt.